SPORTMED má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování léčebně-preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných v našem zařízení na vyžádání. Přímá platba neobsahuje výkony hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud jsou tyto nutné k uzavření tělovýchovné prohlídky.

 

 

Funkční zátěžová laboratoř

 

   Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem  .................….....................

 

   Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem včetně zátěžového EKG .....

 

   Zátěžové EKG  ......................................................................................

 

   EKG - klidová křivka ..............................................................................

 

   Samostatná analýza plynu (VO2 MAX) ...................................................

 

   Celková sportovní prohlídka včetně spiroergometrie  ...............................

 

   Komplexní vyšetření In Body ..................................................................

 

   Dílčí vyšetření  ......................................................................................

 

  K vyšetření je nutno dodat výpis ze zdravotní dokumentace od PL.

 

 

 

Sportovní prohlídky obsahují jízdu na ergometru (kolo, běhací pás).

 

Podmínkou k tomuto vyšetření je čistá sportovní obuv a sportovní oblečení.

 

Je možnost osprchování - ručník a mýdlo vlastní.

 

Při opakovaných a hromadných vyšetřeních poskytujeme slevy.

 

 

 

Ambulantní lékař

 

   Biochemická vyšetření  ......................................................  dle ceníku AeskuLab

 

   CRP …………………….……...........................…................................................

 

   Pojistná událost ……………………….......…......................................................

 

   Vyžádané potvrzení, zpráva, výpis ……………………….......…..........................

 

   Vůdce plavidla .......................................................................................

 

   Automobilová licence .............................................................................

 

   Potvrzení zbrojního pasu ........................................................................

 

   Potvrzení UCLL - letecké průkazy ...........................................................

 

   Řidičský průkaz: - registrovaní pacienti  .................................................

 

                             - neregistrovaní pacienti (nutný výpis od PL) ................

 

   Potravinářský průkaz registrovaní pacienti ………………….............................

 

   Pracovně lékařská prohlídka (závodní)

                              neregistrovaní pacienti nutný výpis od PL ....................

 

   Holterovo monitorování krevního tlaku během 24. hodin ……………...…........

 

   Odlehčená sádra - ruka ………………………...……………….…….............................

 

                             - noha …………………………..…...…………….............................

 

   Dlaha ....................................................................................................

 

   Laser terapie 1x  .................…................................................................

 

   Mobilizace, manipulace kloubů, páteře - 1 segment  ...............................

 

   Celková masáž (1 hodina)  ....................................................................

 

 

 

CENÍK VYŽÁDANÝCH SLUŽEB V Kč PLATNÝ OD 01. 01. 2023

 

 Individuální ceny pro kluby.

 

 tel: +420 266 753 525, +420 220 515 868

 

1100,-

 

1590,-

 

850,-

 

200,-

 

1690,-

 

2400,-

 

500,-

 

250,-

100,-

 

500,-

 

400,-

 

1590,-

 

1590,-

 

790,-

 

1690,-

 

500,-

 

890,-

 

500,-

 

 

600,-

 

490,-

 

500,-

 

800,-

 

300,-

 

200,-

 

500,-

 

1000,-

 

Kontakt:

Partyzánská 7

Praha 7

170 00

tel: +420 266 753 525

recepce@sportmedcz.eu